Vòng Quay Nick VIP

Số người đang chơi: 822 (10 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:            Nguy*** - đã trúng Nick Từ 100 Tướng       Huyn*** - đã trúng Nick Full Tướng       Tran*** - đã trúng Nick Từ 200 Skin       Xuan*** - đã trúng Nick Từ 50 Tướng       Kien*** - đã trúng Nick Full Tướng       Nguy*** - đã trúng Nick Từ 100 Tướng       Phú*** - đã trúng Nick Full Tướng       Lĩn*** - đã trúng Nick Từ 200 Skin       Xuâ*** - đã trúng Nick Từ 50 Tướng       Trun*** - đã trúng Nick Full Tướng    
Play Center Play
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  jgu*** Hộp Quà Bí Ẩn 2024-03-24 16:45
  Lĩ**** Nick Từ 100 Tướng 2024-03-24 16:45
  jgu*** Hộp Quà Bí Ẩn 2024-03-24 16:45
  Xem tất cả »