Vòng Quay Tối Thượng

Số người đang chơi: 533 (10 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:            Hoà*** - đã trúng Ngộ Không Nhóc Tỳ Bá Đạo Bậc 5       truo*** - đã trúng Ngộ Không Nhóc Tỳ Bá Đạo Bậc 5       vikt*** - đã trúng Nakaroth Thứ Nguyên Vệ Thần       hoan*** - đã trúng Lauriel Thứ Nguyên Vệ Thần       doha*** - đã trúng Nakaroth Thứ Nguyên Vệ Thần       vuvo*** - đã trúng Valhein Bậc 5       free*** - đã trúng Valhein Bậc 5    
Play Center Play
  • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

    Xem tất cả »