Vòng Quay Tinh Hệ

Số người đang chơi: 940 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:            *** - đã trúng Florentino Giám Sát Tinh Hệ       Nguy*** - đã trúng Valhein EVO Bậc 5       Huyn*** - đã trúng Murad Zenitsu       Nguy*** - đã trúng Nak Thứ Nguyên Vệ Thần       Tran*** - đã trúng Acc 300 Skin       Nguy*** - đã trúng Florentino Giám Sát Tinh Hệ       Min *** - đã trúng Valhein EVO Bậc 5       Lĩn*** - đã trúng Murad Zenitsu       Xuâ*** - đã trúng Nak Thứ Nguyên Vệ Thần       Trun*** - đã trúng Acc 300 Skin    
Play Center Play
  • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

    Xem tất cả »