Tài khoản #9
Liên Minh Huyền Thoại

RIVEN THẦN KIẾM, ANNIE CÔNG NGHỆ, VAYNE ĐOẠT HỒN, BRAND THÂY MA, LEE TUYỆT VÔ THẦN, JINX VBTT,...

150
517
Không Rank