Tài khoản #8
Liên Minh Huyền Thoại

LUX THẬP ĐẠI NGUYÊN TỐ, EZ TỐI THƯỢNG, DJ SONA, URDY TỨ LINH VỆ HỒN, DARIUS HIỂM HỌA KG, LEE TUYỆT VÔ THẦN,...

150
425
Không Rank