Tài khoản #7
Liên Minh Huyền Thoại

NEO PAX SIVIR, URDY TỨ LINH VỆ HỒN, ANNIE CÔNG NGHỆ, VAYNE ĐOẠT HỒN, DARIUS HHKG, LUX EZ TỐI THƯỢNG,...

150
518
Không Rank