Tài khoản #6
Liên Minh Huyền Thoại

NEO PAX SIVIR, LUX THẬP ĐẠI NGUYÊN TỐ, ANNIE CÔNG NGHỆ, VAYNE ĐOẠT HỒN, JINX VBTT, RIVEN THẦN KIẾM,...

150
517
Không Rank