Tài khoản #5
Liên Minh Huyền Thoại

DJ SONA, IVERN VUA KẸO, TEEMO TIỂU QUỶ, ANNIE CÔNG NGHỆ, VAYNE ĐOẠT HỒN, HECARIM THÁNH KỊ SĨ,...

140
620
Không Rank