Tài khoản #4
Liên Minh Huyền Thoại

RIOT KAYLE, DARIUS HIỂM HỌA KHÔNG GIAN, EZ TỔI THƯỢNG, LEESIN TUYỆT VÔ THẦN, LUX THẬP ĐẠI NGUYÊN TỐ...

140
422
Không Rank