Tài khoản LQMB Mã số #200 - 13 Tướng, 2 skin
Giá: Card : 75,000 vnđ
30 mảnh tướng, 37 mảnh trang phục